พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2566 ครบรอบ 112 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2566 ครบรอบ 112 ปี โดยมีนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครบรอบ 112 ปี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์