พิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 83 ราย ณ ห้องพระบาง ตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์