สพม.นครสรรค์ ต้อนรับบุคลากรใหม่ 2 ราย

วันจันทร์​ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ 2 ราย นางสาวเรณู พลสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางจารุณี ทองธานี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์