ตรวจเยี่ยมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดี​ ที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” 29 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายภูมิรพี แคมป์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์