สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร คณะคุณครู และเจ้าหน้าที่ กศน. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” รายนายอนวัช สังข์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์