ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

เมื่อวันศุกร์​ ที่ 23 มิถุนายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ พร้อมเยี่ยมชมอาคารสถานที่ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีนางสาวสายชล  บุตรเสน่ห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ นางสาวจิรัชญา  ทิขัตติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ณ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์