เข้าร่วมรับเกียรติบัตร หน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยที่ผลิตจากผ้าทอมือจังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำทีมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมรับเกียรติบัตร หน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยที่ผลิตจากผ้าทอมือจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติในการสืบสานภูมิปัญญาสวมใส่ผ้าไทย โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์