การฝึกอบรมด้านการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ในโอกาสการเฉลิมฉลอง Girls in ICT Day Thailand 2023

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการฝึกอบรมด้านการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ในโอกาสการเฉลิมฉลอง Girls in ICT Day Thailand 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับเด็ก ปกป้องเด็กจากภัยคุกคามออนไลน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กและเยาวซนสามารถท่องโลกดิจิทัสได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO CONFERENCE ณ ห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์