สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา คณะผู้บริหาร และคณะคุณครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นายกานพิชา จิตรใจตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ไม่มีบ้านเลขที่ หมู่บ้านแหลมยาง ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์