กิจกรรมรับน้องรถไฟ 2566 “ส่งลูกช้างน้องใหม่ ขึ้นรถไฟไป มช.” ณ สถานีรถไฟนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นำโดย นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมส่งลูกช้างน้องใหม่ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ขึ้นรถไฟไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับน้องรถไฟ 2566 “ส่งลูกช้างน้องใหม่ ขึ้นรถไฟไป มช.” ณ สถานีรถไฟนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์