ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โดยมี นายบรรพต สมสวยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำเสนอผลการดำเนินงาน ณโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร