การประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (Cluster 18)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบตำรวจโทจง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (Cluster 18) โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนและกระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณห้องประชุมชาละวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1