ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนในเวลาเช้าก่อนเคารพธงชาติของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนในเวลาเช้าก่อนเคารพธงชาติของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ณ บริเวณรั่วประตูหน้าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม