พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง สถาบันการศึกษาเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์และโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง สถาบันการศึกษาเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ และโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์