พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อฟ้อน ลอยเจริญ คุณพ่อของ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นรองประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อฟ้อน ลอยเจริญ คุณพ่อของ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีนายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานในพิธี ณ วัดสระตาล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์