เฟิร์ม & ฟิต เพื่อพิชิตสุขภาพที่แข็งแรง เฟส 2

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายเฟิร์ม & ฟิต เพื่อพิชิตสุขภาพที่แข็งแรง เฟส 2 ณ ห้องประชุมลูกนเรศวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์