สพม.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อฟ้อน ลอยเจริญ คุณพ่อของ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อฟ้อน ลอยเจริญ คุณพ่อของ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ณ วัดสระตาล ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์