ให้กำลังใจโรงเรียนหนองกรด​พิทยาคม​ ในการเข้ารับประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานOBECQA

เมื่อวันจันทร์ที่15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนหนองกรด​พิทยาคม​ ในการเข้ารับประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานOBECQA และทางคณะกรรมการประเมินจากสพฐ.เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ทาง ระบบOnline ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม