การประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย “พาน้องกลับมาเรียน” ปีการศึกษา 2565 โครงการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย “พาน้องกลับมาเรียน” ปีการศึกษา 2565 โครงการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อประชุมวางแผนการรับรู้ข้อมูลรายตัวนักเรียนออกกลางคัน จำนวน 12 ราย/ 5 โรงเรียน และเตรียมวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไป ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์