การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายสายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายสายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผอ.รร.ชุมแสงชนูทิศ,นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผอ.ร.ร.รัฐราษฎร์อนุสรณ์,น.ส.กุลนิดา ศรีสิงห์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ น.ส.วรัญตรา แก้วสินชัย เลขานุการฯ น.ส.วิสาขา ประทุมชัย ผู้ช่วยเลขาฯ