ศึกษาดูงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พร้อมเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่