ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม และโรงเรียนหนองบัว เพื่อกำกับติดตาม การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม และโรงเรียนหนองบัว เพื่อกำกับติดตาม การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ