พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่องค์กรคุณภาพและเป็นเลิศ

วัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่องค์กรคุณภาพและเป็นเลิศ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายการบริหารงานบุคคลในศตวรรษที่ 21 (คุณภาพคน : คุณภาพการศึกษา) และ การบรรยายพิเศษ กลยุทธ์การบริหารจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลชาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร