โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เขตตรวจราชการที่ 18

วัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัด พิจิตร นครสวรรค์ และ กำแพงเพชร โดยเจ้าภาพดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุข สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร