การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการประเมินตัดสินและคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขต โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา

วันจันทร์​ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการประเมินตัดสินและคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขต โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์