การประชุม กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (Cluster 18)

วันจันทร์​ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุม กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (Cluster 18) จังหวัด พิจิตร นครสวรรค์ และ กำแพงเพชร มีการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนและกระบวนการบริหารจัดการของ กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (Cluster 18) ผ่านระบบ Video Conference Google Meet