การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงาน ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงาน ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนและข้อราชการ มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ และมอบนโยบาย ข้อราชการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์