ให้กำลังใจโรงเรียนพระบางวิทยา ในการเข้ารับประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานOBECQA

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนพระบางวิทยา ในการเข้ารับประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานOBECQA ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระบางวิทยา