คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถในการคัดเลือดบุคคลเพื่อการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายพันศักดิ์ ศรีทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถในการคัดเลือดบุคคลเพื่อการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์