ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ผ่านการประเมินผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล D PA สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์