ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้ประสบวาตภัย

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวอรุณวดี ล้อมรื่น และนายกฤตนัย สุรินธิวงศ์ กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้ประสบวาตภัย มี นายอิทธิรัฐ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นำเยี่ยมลงพื้นที่บริเวรอาคาร ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์