ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ได้ประสบวาตภัย

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวอรุณวดี ล้อมรื่น และนายกฤตนัย สุรินธิวงศ์ กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ได้ประสบวาตภัย มี ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นำเยี่ยมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์