ลงพื้นที่ร่วมงานฌาปนกิจศพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมงานฌาปนกิจศพ เด็กหญิงสร้อยพิมพ์ ผลภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เสียชีวิต และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียนในเบื้องต้น