พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” พ.ศ.2566

วัน เสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” พ.ศ.2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังใหม่