กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา SPM NW Model สู่ความเป็นเลิศ ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา SPM NW Model สู่ความเป็นเลิศ ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565 มีการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียน สอดคล้องกับSPM NW Model สู่ความเป็นเลิศ 7Q ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1iD09d8KzBbrbWV5eAPxx5vOrsCzMonty