สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวกรองกาญจน์ กระแสโสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ เนื่องจากนักเรียนถูกรถชนเสียชีวิต ที่บริเวณบ้านวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 พร้อมทั้ง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียนในเบื้องต้น