ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 12.30 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีเอี่ยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อยู่บ้านหนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียนในเบื้องต้น