สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(video conference) ทาง OBEC Channel ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์