พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนพระบางวิทยา ครบรอบ 39 ปี

วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนพระบางวิทยา ครบรอบ 39 ปี พิธีฉลองหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน ณ โรงเรียนพระบางวิทยา