ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร และ นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่38 นครสวรรค์เกมส์