การประชุมคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเก็บข้อมูล สอบทานข้อมูล เชิงประจักษ์ นักเรียนผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ. และคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนในการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ การประชุมคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเก็บข้อมูล สอบทานข้อมูล เชิงประจักษ์ นักเรียนผู้ขอรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ. และคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนในการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์