สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38  ” นครสวรรค์เกมส์ ” 2566  และ กีฬาอวุโส ครั้งที่ 5 “ ชอนตะวันเกมส์” 2566

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย บุคคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38  ” นครสวรรค์เกมส์ ” 2566  และ กีฬาอวุโส ครั้งที่ 5 “ ชอนตะวันเกมส์” 2566 ณ เวทีลานเสือป่า ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา