การประชุมพัฒนากลไกดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมการประชุมพัฒนากลไกดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอมารี่ ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ