การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ6 เดือน ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ6 เดือน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2565-31มีนาคม 2566) และ การพัฒนาตามข้อตกลง (PA) การปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ โรงเรียนหนองโพพิทยา โรงเรียนช่องแคพิทยาคม และ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ กตปน. มีการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ณ หอประชุมเทวาบัณฑิต โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์