ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับบุคลากรย้ายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 คุณนิตยา แตงร่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ครอบครัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์