กิจกรรมการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ณ ห้องประชุมจอมปราชญ์ทัศนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/10ixkmsMcqR_YD_HIY3xDVF6AnAihTMqY