โครงการพัฒนาการมีวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการมีวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 10- 11 มีนาคม 2566 โดยมี นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าววัตถุประสงค์โครงการจัดอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ และมีการบรรยายระเบียบกฎหมาย และรูปแบบขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และการดำเนินการสอบสวนวินัยฯ วิทยากรโดย นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และ สิบตำรวจโทจง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี และ คดีปกครองที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายสมสกุล ณ บางช้าง รองอธิบดีศาลปกครองระยอง พร้อมแบ่งกลุ่มย่อย เป็นกลุ่มจำนวน 5 กลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการการสืบสวนฯและฝึกปฏิบัติการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ณ โรงแรม ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพเพิ่มจากไดร์ฟ

https://drive.google.com/drive/folders/10HRe—-nvnH2knGkBqg1kzgnPvTdNol