สพม.นครวรรค์ ร่วมออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-15 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12-15 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ