สพม.นครสวรรค์  ร่วมต้อนรับและเข้ารับการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 ของนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม 42C จังหวัดนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับและเข้ารับการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 ของนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม 42C จังหวัดนครสวรรค์