สพม.นว. ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์